Управління розвитком складних систем, 2014, номер 17
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Застосування моделі «Нова Башта Р2М» в управлінні проектами розвитку освіти Анотація [+]
Бушуєв С.Д., Криворучко О.В., Цюцюра М.І.
Метод комплексної оцінки адаптаційних здатностей проектів та програм до ризиків Анотація [+]
Гордєєва І.О.
Информационные взаимодействия в процессе управления ресурсами портфелей проектов и программ Анотація [+]
Егорченкова Н.Ю., Лисицин А.Б.
Розвиток теорії проектного управління: обгрунтування закону ініціації проектів Анотація [+]
Колеснікова К.В.
Запровадження інтеграційного підходу для генерації знань в інноваційний процес у проектній діяльності Анотація [+]
Науменко Т.О.
Conflict free implementation of strategic project management office at the Entitie level utilizing “Evaporated cloud” diagram Анотація [+]
Oganov А., Gogunsky V.
Гибкий подход к внедрению корпоративной системы управления проектами Анотація [+]
Оберемок И.И.
Управління змінами портфеля регіональних проектів Анотація [+]
Осауленко І.А.
Аналіз механізмів фінансування будівельних проектів в галузі житлового будівництва. Частина 1. Державні програми та фінансування Анотація [+]
Рибак А.І., Азарова І.Б.
Методика формування портфеля проектів підприємств енергетичної галузі Анотація [+]
Семко І.Б.
Метод визначення концептуального плану програм розвитку молочарства Анотація [+]
Сидорчук О.В., Тригуба А.М.
Master of Science in Management of Technology (MSc. MOT) Education – Benchmarking the Japanese case as an advanced country of MOT education and expectation for the MOT education in Ukraine Анотація [+]
Tanaka Н., Bushuyev S.
Портфельне управління еволюційним розвитком вищих навчальних закладів Анотація [+]
Тесленко П.О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Дослідження впливу моделі даних на ефективність роботи високонавантажених систем Анотація [+]
Доманецька І.М., Матейко Я.В., Федусенко О.В., Хроленко В.М., Федусенко А.О.
Латентно-семантический подход для анализа информации из наукометрических баз данных Анотація [+]
Коляда А.С.
Оцінка ефективності державного нагляду за охороною праці у вугільній галузі Анотація [+]
Майстренко В.В.
Застосування нечіткої логіки у формуванні моделі техно-логічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ Анотація [+]
Шабала Є.Є., Клюєва В.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Використання онтологічного підходу для опису об’єктів житлового середовища Анотація [+]
Гайна Г.А., Тістол Н.В.
Моделювання метрик в просторі цифрового зображення дефекту типу «тріщина» Анотація [+]
Горда О.В.
Нечітка багатокритеріальна задача розміщення Анотація [+]
Полтараченко Н.І.
Інтегрована єдина енергетична модель будівлі Анотація [+]
Чуприна Х.М.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Определение близости векторов в проектно-векторном пространстве образовательных сред Анотація [+]
Белощицкий А.А., Белощицкая С.В., Бронин С.В.
Нечіткий пошук в документі з врахуванням морфологічних особливостей Анотація [+]
Білощицький А.О., Діхтяренко О.В.
Модель багатосценарної організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Анотація [+]
Рафальська О.О.
Метод определения нейросетевой архитектуры в задачах голосового взаимодействия дистанционного обучения Анотація [+]
Щербина А.А., Терейковская Л.А.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Технология производства работ по совмещенному монтажу строительних конструкций и технологического оборудования Анотація [+]
Зельцер Р.Я., Лучинский С.А.
Модель розподілу трудових ресурсів за особистісними характеристиками Анотація [+]
Катаєва Є.Ю., Матус П.А.
Верифікація нейромережевих методів розпізнавання кібератак Анотація [+]
Корченко О.Г., Терейковський І.А., Казмірчук С.В.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Интеллектуальные возможности адаптивного линейного стационарного прогнозирующего фильтра Анотація [+]
Иносов С.В., Корниенко В.М., Гречуха В.В.
Дослідження параметрів технологічного процесу влаштування сануючої вапняно-перлітової штукатурки Анотація [+]
Уманець І.М.
Прогнозирование кризисных явлений в сфере морских контейнерных перевозок Анотація [+]
Целовальникова Е.А.