Управління розвитком складних систем, 2014, номер 20
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Композитно-розподілена організаційна структура управління стратегічною програмою розвитку міста Анотація [+]
Д.З. Берулава
Организационное доверие как интегрирующий фактор успеха проектов и программ Анотація [+]
С.Д. Бушуев , М.В. Лазарева
Формування потоку цінності володіння в Канбан при реалізації проектів розробки програмного забезпечення Анотація [+]
С.Д. Бушуєв, О.О. Бойко
Формирование информационной среды университета для дистанционного обучения Анотація [+]
А.Е. Колесников
Метод визначення ергодичності орієнтованого графу системи проектного управління Анотація [+]
К.В. Колеснікова , С.В. Палій
Розроблення дивергентної методології гармонізації рішень в управлінні програмами розвитку ВНЗ Анотація [+]
О.В. Криворучко
Развитие деятельности международной компании в условиях антикризисного управления Анотація [+]
Т.С. Минаева
Взаимодействие систем управления компании в рамках гомеостатической системы управления проектом Анотація [+]
И.И. Оберемок, Н.В. Оберемок
Управление развитием проектно-ориентированных огранизаций на основе комплементарных ценностей Анотація [+]
В.Б. Рогозина
Модель процесса управления безопасностью портовой инфраструктуры Анотація [+]
Е.С. Руденко
Проекти створення та використання альтернативних джерел енергії Анотація [+]
И.Б. Семко, Н.И. Борисова, Д.В. Копыл
Математична модель освітнього проекту підготовки фахівця в галузі інформаційної безпеки Анотація [+]
З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк
Модель впливу властивостей продукту на конфігурацію інноваційних проектів отримання біодизелю Анотація [+]
В.М. Степований
Определение базовых характеристик и разработка модели портфеля энергоинфраструктурных проектов Анотація [+]
М.К. Сухонос
Синергетична модель «хвороб» проектів Анотація [+]
Ю.М. Тесля, Е.Б. Данченко
Фрактальна модель діагностики організаційних патологій в управлінні проектами Анотація [+]
Д.А. Харитонов
Ролевая парадигма формирования команды проекта Анотація [+]
О.И. Шерстюк, А.В. Оганов
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Прогнозування самоподібного трафіка у пакетних мережах Анотація [+]
Альомар Мхамад
Відкрита система таємного голосування Анотація [+]
В.М. Вишняков, М.П. Пригара, О.В. Воронін
Теоретичний аналіз складових житлового будівництва Анотація [+]
Г.А. Гайна , А.В. Єрукаєв
Модель підсистеми управління вартістю у проектах з оптимізації виробничої структури підприємств лісового господарства Анотація [+]
О.В. Оліфер
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Дослідження етапів формування цілісного інформаційного образу ВНЗ Анотація [+]
А.М. Пелещишин, Р.О. Корж
Визначення етапів життєвого циклу віртуальної спільноти Анотація [+]
А.М. Пелещишин, О.Р. Трач
Інформаційний супровід еколого-економічного моніторингу в соціальних мережах Анотація [+]
Ю.А. Тарнавський, Л.О. Левченко, П.М. Маначин
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
The development of the system concept of scientometric databases Анотація [+]
V.D. Gogunsky, V.O. Iakovenko, A.S. Kolyada
Математична модель планування та моніторингу обсягів навчальної роботи викладачів і студентів вищих навчальних закладів Анотація [+]
В.А. Баженов, П.П. Лізунов, А.О. Білощицький, С.В. Білощицька, С.В. Палій
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Методологія економічної оцінки соціальних втрат внаслідок екодеструктивної діяльності підприємств енергетики Анотація [+]
Н.В. Караєва, Л.О. Левченко
Оптимізація виробничої програми підприємства за нечітко заданих обмежень Анотація [+]
І.І. Карпенко
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів електротехнічного обладнання Анотація [+]
В.А. Глива, Л.О. Левченко, Х.В. Паньків
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Математичні основи розроблення інформаційної моделі діяльності змінного інженера компресорної станції Анотація [+]
Р.М. Матвієнко
Інноваційні підходи до автоматизації та диспетчеризації функціонування вентиляційних систем Анотація [+]
С.В. Сукач, О.І. Запорожець