Управління розвитком складних систем, 2023, 56
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
The evolution of the it profession navigating by exponential growth in the era of ai and digitalization Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Душкін А. А., Козлов В. М., Чернова О. В., Осадчий В. С., Тахмазов С. В.
Methods of methodologies hybridization in the management system of development projects of self-managed organizations Анотація [+]
Івко А. В.
Інфраструктурні проєкти організації дорожнього руху: вибір методології управління Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Веренич О. В., Терейковська Л. О., Войтенко О. С.
Проєкти організації дорожнього руху: питання понятійного апарату та нормативно-правового забезпечення в контексті національної безпеки та оборони країни Анотація [+]
Васильєв І. А., Безшапкін С. М., Тимченко С. І.
Моделі управління інноваційними проєктами та продуктами програм в сфері водного транспорту і природоохоронної діяльності у повоєнний період Анотація [+]
Крамський С. О., Дарушин О. В., Захарченко О. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Data collection and accumulation of media resources using artificial intelligence Анотація [+]
Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Хорольська К. В., Бебешко Б. Т.
Метод визначення типу фізичної вправи за послідовністю поз людини Анотація [+]
Данченко О. Б., Бройде Ю. І.
Інформаційна технологія управління інформаційними ризиками для проєктів цифрової трансформації бізнесу Анотація [+]
Лєонов С. В., Семко О. В.
Реалізація програм розвитку операційних процесів системи HR-менеджменту державних структур у економічнорозвинутих країнах Анотація [+]
Матківська Х. С., Зачко О. Б.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Сучасні моделі і методи проєктування і реалізації систем електронного документообігу Анотація [+]
Гончаренко Є. О.
Економічні аспекти прийняття проєктних рішень на етапі проєктування мережі комунального господарства Анотація [+]
Безклубенко І. С., Гетун Г. В., Баліна О. І., Буценко Ю. П., Мащенко А. О.
Особливості інформаційного моделювання на основі метафор роїв Анотація [+]
Горда О. В., Лященко Т. О., Хроленко В. М., Тихонова О. О.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Evaluating the Effectiveness of VR Simulations in Business Process Formation Анотація [+]
Tao L.
Сучасні моделі і методи управління проєктами у закладах вищої освіти Анотація [+]
Мокієнко Ю. М., Морозова Г. С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Модернізація методологічних підходів до організаційно-технологічного та економіко-управлінського супроводу девелоперських проєктів Анотація [+]
Антипенко Є. Ю., Жалдак Р. Ю., Дружинін М. А.
Система визначення технічної прийнятності будівельної продукції – досвід Європи та Азії Анотація [+]
Бєлєнкова О. Ю., Цифра Т. Ю., Казьмін О. Г.
Цифрова трансформація українських будівельних та проектних підприємств: перешкоди та можливості Анотація [+]
Дубінін Д. В.
Концептуально-аналітичні особливості атрибуції мультипроєктної діяльності підприємств у середовищі будівельного девелопменту Анотація [+]
Зайчук С. В., Кучеренко О. І., Приходько Д. О., Федорова Я. Ю.
Інформаційно-аналітичне забезпечення та формалізоване адміністрування бізнес-процесами в операційних системах підприємств-девелоперів будівництва Анотація [+]
Мудра М. С., Цзін Цянь
Організаційно-технологічні предиктори будівельного девелопменту в контексті інформаційного моделювання середовища впровадження проєктів будівництва Анотація [+]
Приходько О. О., Трач Р. В., Фесун А. С., Гергі Д. С.
Методичний підхід до розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності інноваційної будівельної продукції Анотація [+]
Скакун В. А., Запєчна Ю. О., Богатюк Д. В., Галунка О. Д.
Цільові пріоритети та формалізовані індикатори трансформації операційних систем стейкхолдерів будівництва Анотація [+]
Хоменко О. М., Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Петренко Г. С., Степанюк Р. Б.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Можливості та переваги українського ринку технологій «розумний будинок» Анотація [+]
Рябчун Ю. В., Середа Д. Е., Кохан В. Р., Доля О. В.