Управління розвитком складних систем, 2022, 50
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРОЄКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВІРТУАЛЬНОЇ КОМАНДИ Анотація [+]
Ковальчук О. І., Зачко О. Б., Кобилкін Д. С.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЄКТІВ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Ковтун Т. А., Ковтун Д. К.
МЕТОД ВИБОРУ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ "CYNEFIN" Анотація [+]
Лі Мін
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
BRAIN-COMPUTER INTERFACING PROSPECTS IN E-SOCIETY Анотація [+]
Михальчук В. В.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗАКУПІВЕЛЬ HARDWARE ДЛЯ ІТ-КОМПАНІЇ Анотація [+]
Райчук І. В., Хлевна Ю. Л., Войтенко О. С., Тімінський О. Г.
ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ, ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ І ПОЛІПШЕННЯ Анотація [+]
Савенко В. І., Гончаренко Т. А., Нестеренко І. С., Шатрова І. А., Демидова О. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЄКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ З БЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ Анотація [+]
Левченко Л. О., Глива В. А., Бурдейна Н. Б.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ІНФОРМАЦІЙНА ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ «DIGITAL PROFESSOR» Анотація [+]
Єгорченкова Н. Ю., Єгорченков О. В., Хлевна Ю. Л.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ САМООРГАНІЗУЮЧИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Анотація [+]
Оксамитна Л. П.
МЕТОДИКА ГАРМОНІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДИВЕРГЕНТНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація [+]
Цюцюра М. І., Цюцюра С. В., Криворучко О. В., Лі Тао
МЕТОДИКА ПАРТНЕРСЬКОГО БЕНЧМАРКІНГУ ПРИ РОЗРОБЦІ МІЖНАРОДНИХ СПІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ НА БАЗІ МЕТОДОЛОГІЇ AGILE Анотація [+]
Чжу Тін
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
DETERMINING THE CORRELATION BETWEEN DATASETS FOR CALCULATION OF THE RETAIL PRICE WHEN USING SOFTWARE AGENTS Анотація [+]
Зеленько Е. В.
ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОНЛАЙН-ТРЕЙДИНГУ Анотація [+]
Ніколаєв М. О.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧАСТИНКИ ОБЕРТОВИМ ВЕРТИКАЛЬНИМ ШНЕКОМ, ОБМЕЖЕНИМ КОЖУХОМ Анотація [+]
Воліна Т. М., Пилипака С. Ф., Захарова І. О.