Управління розвитком складних систем, 2021, 45
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
ANALYSIS AND PRIORITIZING RISK MINIMIZING TECHNIQUES OF IT PROJECTS Анотація [+]
Jalal Elbaruni, Bielova Olena Ihorivna, Melenchuk Viktor Mikolayovich
МЕТОД ІНТЕГРОВАНОГО ПРОТИРИЗИКОВОГО УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація [+]
Бедрій Д. І.
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Веренич О. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЄКТІВ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ Анотація [+]
Єгорченкова Н. Ю., Сазонов А. В.
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація [+]
Крамський С. О.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В УМОВАХ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація [+]
Молоканова В. М., Гордєєва І. О.
ЕМПАТІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ КОМАНД В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ Анотація [+]
Русан Н. І., Войтенко О. С.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ Анотація [+]
Харута В. С., Марунич В. С., Харута В. Л., Григоревська М. Я.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ СИНТЕЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ БАЗ ПРАВИЛ НЕЧІТКИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Козлов О. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація [+]
Кудрявцев О. А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
НОВІТНІЙ МЕТОД ОЦІНКИ ТОЧНОСТІ КЛАСИФІКУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ, ОТРИМАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ ЗВАЖЕНОЇ МАТРИЦІ ПОМИЛОК ТА ЇЇ КОЕФІЦІЄНТІВ ТОЧНОСТІ Анотація [+]
Альперт С. І.
ВАРІЮВАННЯ ФОРМИ ПОВЕРХНІ, ЯКУ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНО НЕРЕГУЛЯРНОЮ ЗРІВНОВАЖЕНОЮ СІТКОЮ Анотація [+]
Ковальов С. М., Ботвіновська С. І.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ПРОЄКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ Анотація [+]
Полтораченко Н. І.
БРАНДМАУЕРИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ Анотація [+]
Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В., Лященко Т. О., Кузьмінський О. В.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРО-НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМАХ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ АБІТУРІЄНТІВ Анотація [+]
Рябчун Ю. В. , Скрипак Р. А., Рябчун О. В., Азнаурян І. О
РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
Цюцюра М. І., Пристайло М. О., Кулеба М. Б.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
ВАРТІСНО-ІНЖИНІРИНГОВІ КОМПОНЕНТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДЕСТРУКЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ПРОЄКТІВ БУДІВЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ Анотація [+]
Бінд В. Є., Кучеренко О. І., Чуприна Х. М., Чуприна Ю. А., Горбач М. В., Петруха С. В.
ПОБУДОВА ЦИФРОВИХ КОМПОНЕНТІВ ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Гижко А. П., Івахненко І. С., Дикий О. В., Іщенко Т. М., Савчук Т. В., Марчук Т. С
ПРИКЛАДНІ ПІДСИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ ІНСТИТУЦІЙНИХ УЧАСНИКІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ДПП У БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Григоренко В. В., Малихін М. О., Петренко Г. С., Петруха Н. М., Рижакова Г. С.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПІДХОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БЕНЧМАРКІНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Малашкін М. А., Рижаков Д. А., Кушнір І. І., Дружиніна І. В., Ваколюк А. С., Максим’юк Ю. С.
АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ Анотація [+]
Ревунов О. М., Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Предун К. М., Приходько Д. О., Орленко І. М.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
USE OF FUZZY PETRI NETWORKS FOR INFORMATION DESCRIPTION OF THE HOUSING ENVIRONMENT Анотація [+]
Tsiutsiura Svitlana, Yerukaiev Andrii, Kostyshynа Nataliia
EXPLORING THE POTENTIAL OF LEAN PHILOSOPHY TO SPREAD THE VALUE OF SUSTAINABILITY IN THE JAPANESE AUTOMOBILE INDUSTRY: THE CASE OF TOYOTA MOTOR CORPORATION Анотація [+]
Zongyi Wang
ВЛАСТИВОСТІ МНОЖИНИ ЗНАЧЕНЬ КРИТЕРІЇВ У ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКОРОЗПОДІЛУ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ Анотація [+]
Безклубенко І. С., Гетун Г. В., Баліна О. І., Буценко Ю. П.