Управління розвитком складних систем

Збірник змакетований. Йде процес наповнення сайту і надання статтям DOI.

Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Ціннісно-орієнтований проактивний менеджмент у командах високотехнологічних проєктів Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Пілюгіна К. В.
Перспективний метод управління науковими проєктами в навчальних закладах вищої освіти Анотація [+]
Крамський С. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Новий метод відбору спектральних каналів за наявності багатоспектральних даних із застосуванням критеріальної функції інформативності Анотація [+]
Альперт С. І.
Когнітивні технології предметної області на основі онтології Анотація [+]
Горда О. В., Цюцюра М. І.
Моделі, методи і засоби планування раціону харчування людини Анотація [+]
Ладижець В. І., Теренчук С. А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Embedding Digital Twin Technology in Robotics Анотація [+]
Шаптала С. В., Миронова Н. О.
Використання моментної схеми скінченних елементів при дослідженні тонких пружних оболонок неоднорідної структури Анотація [+]
Кривенко О. П., Лізунов П. П., Ворона Ю. В., Калашніков О. Б.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Класифікація типів документів, що містять результати інтелектуальної та творчої діяльності Анотація [+]
Жарінова А. Г., Чуприна Х. М., Цибенко І. О.
Система формування компетентостей здобувачів освіти з урахуванням вимог стейкхолдерів Анотація [+]
Захаров Р. Г.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Фрагментована фізична статистика та процеси самоупорядкування в складних системах Анотація [+]
Клапченко В. І., Кузнецова І. О., Краснянський Г. Ю.
Еволюція розвитку організації і кадрового менеджменту Анотація [+]
Савенко В. І., Демидова О. О., Шатрова І. А., Гончаренко Т. А., Лященко Т. О.
Модель формування інвестиційної програми будівельного підприємства Анотація [+]
Сорокіна Л. В., Гойко А. Ф
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Software analysis for mobile robots control programs Анотація [+]
Цзяньцзюнь Ван, Ченьцзянь Донг, Кай Ван, Чжицон Чен, Ронг Сє, Вейпін Чжу, Андрій Топалов, Олексій Поворознюк
Research of gas dynamics of highly efficient turbo-impact compressed gas separator for gas turbine installation Анотація [+]
Рижков Сергій, Ченжиан Донг
Про обстеження індивідуальних житлових будинків, що були пошкоджені та зруйновані внаслідок бойових дій Анотація [+]
Вабіщевич М. О., Фесун І. К.
Прогнозування морозостійкості бетону за різних температур заморожування Анотація [+]
Краснянський Г. Ю., Клапченко В. І., Азнаурян І. О.