Управління розвитком складних систем, 2024, 57

Архів також доступний на сайті http://mdcs.knuba.edu.ua/

Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Creative principles for managing innovation projects in BANI environment Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Тихонович Ю., Черниш О., Сухонос Н., Халілов А.
Гібридний мультиагентний метод для оптимізації нечітких комп'ютерних систем Анотація [+]
Березуцький І. С.
Синкретичне управління інноваційними проєктами Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Івко А. В., Лященко Т. О., Тихонова О. О.
Аналіз особливостей проєктів пасажирських перевезень Анотація [+]
Іщенко В. А., Харута В. С.
Система досягнення стратегічних цілей проєкту фрахтування флоту судноплавних компаній у повоєнний період Анотація [+]
Крамський, С. О., Євдокімова О. М., Дарушин О. В., Захарченко О. В.
Концепція побудови і принципи управління проєктного та продуктового ІТ-менеджменту Анотація [+]
Кубявка Л. Б., Латишева Т. В.
Теоретико-методичні засади управління ризиками торговельних організацій Анотація [+]
Меліксетов О. І., Гайдаєнко О. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Development of a trend forecasting model for environmental pollution monitoring Анотація [+]
Хе Юаньфанг
Development of a yield monitoring model based on analysis of surveys and images of the field Анотація [+]
Хуан Мінсінь
Development of a method for evaluating diversification strategies for managing the activities of construction companies Анотація [+]
Лі Юаньюань
Model development of the system for avoiding echo chambers in social networks Анотація [+]
Стецик О. А., Теренчук C. А.
Формування комплексної оцінки рівня цінності проєктів дуальної освіти Анотація [+]
Козир С. В., Молоканова В. М.
Байєсова нейронна мережа для зменшення аварійності експлуатації будівельного баштового крана Анотація [+]
Терентьєв О. О., Соловей Б. А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
The influence of geometrical shape on the buckling of thin-walled axisymmetric shells Анотація [+]
Кривенко О. П., Лізунов П. П., Калашніков О. Б.
Моделювання інженерної мережі в зоні дії одного регулятора Анотація [+]
Полтораченко Н. І.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Human-computer interaction in virtual reality environments for educational and business purposes Анотація [+]
Лі Tao
A fuzzy model for the assessment of factors affecting the choice of an institution of higher education Анотація [+]
Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Цюцюра С. В., Криворучко О. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Classification of global information internal audit support systems Анотація [+]
Гнатченко Д. Д.
Економічні та функціонально-операційні імперативи формування господарського портфеля підприємства-девелопера в будівництві Анотація [+]
Зайчук С. В., Дружинін М. А., Хоменко О. М.
Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної оцінки та цифрової індикації інноваційного розвитку підприємства-девелопера в будівництві Анотація [+]
Мудра М. С., Кричевська Ю. В
Методико-аналітичний базис будівельних підприємств у циклі проєктів державно-приватного партнерства Анотація [+]
Плис Н. В.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
The role of traffic flow modeling in solving current problems of transport planning in Ukraine Анотація [+]
Забарило О. В., Коротких Ю. А., Забарило П. О
Інформаційно-аналітична модель оцінювання рівня задоволеності туристами щодо закладів розміщення Анотація [+]
Білак Ю. Ю., Шафар А. А.
Інтелектуальна система керування трафіком великого міста: концепт онтології «моделі рішень» Анотація [+]
Мазуренко Р. В., Єременко Б. М.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Особливості застосування операційного числення для динамічних розрахунків систем із запізненням Анотація [+]
Іносов С. В., Бондарчук О. В., Вольтерс А. О., Волчков М. В.