Управління розвитком складних систем
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
КОМПЛІМЕНТАРНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ В УПРАВЛІННІ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТІВ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Анотація [+]
Ачкасов І.А., Бушуєва В.Б.
ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА Анотація [+]
Бондарь А.В., Онищенко С.П.
КОГНІТИВНА ГОТОВНІСТЬ КОМАНД МЕНЕДЖЕРІВ ІНФРАСТУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Бушуєв Д.А., Козир Б.Ю., Запривода А.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ НА ПРИКЛАДІ МОРСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ Анотація [+]
Нікольський В.В., Крамський С.О.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ Анотація [+]
Трач Р.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗНАНЬ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕГРАЦІЇ ДОДАТКІВ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Тулупов М.О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПЛАНУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ РОЗДРІБНОЇ АПТЕКИ Анотація [+]
Доманецька І.М., Хроленко Я.О.
МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОБ'ЄКТА МІСТОБУДУВАННЯ МІСТОБУДІВНИМ ОБМЕЖЕННЯМ Анотація [+]
Рибак А.І., Шахов А.В., Азарова І.Б.
РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЙНИХ ПРАВИЛ Анотація [+]
Цюцюра М.І., Єрукаєв А.В, Гоц В.В., Костишина Н.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ВЕРИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Гончаренко Т.А.
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ КОМПОЗИЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Анотація [+]
Картавих С.М., Теренчук С.А.
ДЕФОРМУВАННЯ ТА ДИСИПАТИВНИЙ РОЗІГРІВ ГУМОВИХ ВІБРОСЕЙСМОІЗОЛЯТОРІВ Анотація [+]
Козуб Ю.Г., Солодей І.І.
СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНІ МОДЕЛІ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ В ЗАДАЧАХ ДИНАМІКИ З УРАХУВАННЯМ ВЕЛИКИХ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ Анотація [+]
Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Стригун Р.Л.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ Анотація [+]
Рябчун Ю.В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ І ЗАХИСТУ ВЕБ-СТОРІНОК Анотація [+]
Цюцюра М.І., Криворучко О.В., Жирова Т.О., Котенко Н.О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація [+]
Головаш Л.В.
РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕВЕЛОПМЕНТУ В БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Івахненко І.С
АНАЛІТИЧНИЙ БАЗИС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПІДРЯДНОГО БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Кістіон Д.В.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація [+]
Куницький К.С.
ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В АДМІНІСТРУВАННІ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТІВ КОМПАНІЇ-ДЕВЕЛОПЕРА Анотація [+]
Лещинська І.В.
СТРУКТУРУВАННЯ ЕТАПІВ КОМПЛЕКСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗОСЕРЕДЖЕНОГО БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Малихін М.О.
РОЗБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ В СКЛАДІ СИСТЕМИ БУДІВЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ Анотація [+]
Рижаков Д.А. , Коваль Т.С. , Федорова Я.Ю., Кучеренко О.І.
ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКІ ПРЕДИКТОРИ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Рижакова Г.М. , Малихіна О.М., Ручинська Ю.М., Петренко Г.С.
ЕКОНОМІКО-АДМІНІСТРАТИВНА ТА СТРУКТУРНА ТОПОЛОГІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ-УЧАСНИКІВ ПРОЕКТІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Чернишев Д.О., Дружинін М.А., Кондрацький В.О.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
THE STUDY OF CORPORATE BANKRUPTCY PREDICTION MODELS: UNIVARIATE ANALYSIS AND LOGISTIC REGRESSION Анотація [+]
Zongyi Wang
ПАРАДИГМЫ НЕЙРОСЕТЕВОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ Анотація [+]
Михайленко В.М., Терейковская Л.А.
ОЦІНЮВАННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОТОКІВ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ЗНАНЬ Анотація [+]
Патракеєв І.М., Денисюк Б.І.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЮ ОБСТАНОВКОЮ В УМОВАХ ЇЇ ЧАСОВИХ ТА ПРОСТОРОВИХ ЗМІН Анотація [+]
Глива В.А., Ходаковський О.В., Тихенко О.М., Панова О.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕТЕЛІВ Анотація [+]
Краснянський Г.Ю., Клапченко В.І., Азнаурян І.О., Кузнецова І.О.
СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ АГРЕГАТІВ Анотація [+]
Соболевська Л.Г.