Управління розвитком складних систем, 2010 (Випуск 1)
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
Структура та розмір лагу інвестицій в проекти та програми будівельної галузі Анотація [+]
Є.Ю. Антипенко., В.І. Доненко., В.О. Поколенко., Ю.А. Чуприна., Д.О. Приходько
ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ Анотація [+]
С.Д. Бушуев., Д.А.Харитонов
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА БАЗІ ERPP (ENTERPRISE RESOURCES PLANNING IN PROJECT) ТА APE (ADMINISTRATED PROJECTS OF THE ENTERPRISE) СИСТЕМ Анотація [+]
Ю.М.Тесля., А.О.Білощицький., Н.Ю.Тесля
Інформаційні технології управління
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ОСНОВІ ІНТЕРВАЛЬНИХ ГРАФІКІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ Анотація [+]
В.І. Бабіч., Ю.А. Білик
КОНЦЕПЦІЯ БАГАТОМОДЕЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МІСТОБУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Г.А. Гайна
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ УМОВНО-ЗАМКНЕНИХ СТРУКТУРНИХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
В.Б. Задоров., Г.В. Красовська., К.М. Красовський
НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ БУДІВНИЦТВА НА ЗАСАДАХ ДЕВЕЛОПМЕНТУ Анотація [+]
В.О. Поколенко., Г.В. Лагутін., О.А. Тугай., П.М. Куліков., Н.О. Борисова., Д.О. Приходько., Ю.А. Чуприна., В.А. Скакун
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ ЗАХОДІВ Анотація [+]
С.А. Теренчук., В.В. Гоц., Х.М. Шамшур
ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ТЕОРИИ НЕСИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Анотація [+]
Ю.Н.Тесля., О.В.Тесля
СТРУКТУРА МАКРОКОНВЕЄРУ ЗАДАЧ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ГСРП Анотація [+]
С. В. Цюцюра., Д.О. Горда
Інформаційні технології проектування
ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
В.Б. Задоров
ТЕХНОЛОГІЯ АДАПТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА» Анотація [+]
В.М. Міхайленко., О.В. Горда
Інформатизація вищої освіти
ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ Анотація [+]
О.А. Щербина., В.Ю. Синиця
Інформаційні технології в енергетиці
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДУ МНОЖИНИ РОБІТ ПРОЕКТУ НА СТАДІЇ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Л.А. Пономаренко., М.І. Цюцюра
ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Є.Ю. Сахно., М.С. Дорош., А.В. Ребенок
Технології управління розвитком
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ ДОВІРОЮ В ПРОГРАМАХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ КОГНІТИВНИХ КАРТ Анотація [+]
Н.С. Бушуєва., В.В. Гоц
Управління технологічними процесами
АНАЛІЗ ЗАДАЧ СПІВВІДНОШЕННЯ АПАРАТНИХ І ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ПОБУДОВІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ АВТОНОМНИМИ ОБ’ЄКТАМИ Анотація [+]
В.М.Скіданов., Т.О.Забава