Управління розвитком складних систем, 2015, номер 21

Друк макету ювілейного номера, присвяченого 5 річниці збірника.

Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
Управління проектами
The Models of Value-Driven Project Output Configuration Management Processes. Management of Development of Complex Systems Анотація [+]
Григорян Т.Г.
СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КАК ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЯГКИХ ПРОЕКТОВ Анотація [+]
Аль Атум Мохаммад Фаиз Ахмад
ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА БАЗЕ ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація [+]
Бойко Е.Г.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА Анотація [+]
Гусева Ю.Ю., Чумаченко И.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ Анотація [+]
Климчук О.О., Лагода І.А.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ НА СТАДИИ ИНИЦИАЦИИ ПРОЕКТОВ Анотація [+]
Колесникова Е.В., Лукьянов Д.В., Шерстюк О.И.
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ КОМАНДЫ И ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ДОВЕРИЯ Анотація [+]
Лазарева М.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПОРТФЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ Анотація [+]
Лисицин А.Б., Палий С.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ ПРИДАТНОСТІ ПРОЕКТУ ДО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
Назимко В.В., Кошкін К.В., Янжула О.С.
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МУЛЬТИПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ Анотація [+]
Прихно Ю.Е.
ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫМИ РИСКАМИ Анотація [+]
Становский А.Л., Становская И.И., Щедров И.Н.
МЕХАНИЗМ ОТБОРА ПРОЕКТОВ В ПОРТФЕЛЬ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ ЭТАЛОННОЙ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Анотація [+]
Султан Масауд
ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ БЕНЕФИЦИАРОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ ПРОЕКТА Анотація [+]
Фесенко Т.Г., Минаев Д.М.
АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ СКЛАДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ ГЕОПРОСТОРОВИХ ОБ’ЄКТІВ У ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТАХ Анотація [+]
Хміль І.О.
МЕТОДИ ПРОЕКЦІЇ ОБ'ЄКТНИХ МОДЕЛЕЙ НА СТРУКТУРИ ДАНИХ Анотація [+]
Цюцюра С.В., Бородавка Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЗМІСТОМ ОСВІТИ Анотація [+]
Цюцюра М.І., Криворучко О.В.
ПОВЕДЕНИЕ СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Анотація [+]
Чимшир В.И.
Інформаційні технології управління
ЗБІЛЬШЕННЯ КОРИСНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ ВУЗЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ Анотація [+]
Альомар Мхамад, Вишняков В.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКТУ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ АЕРОКОСМІЧНИХ ЗАСОБІВ МОНІТОРИНГУ Анотація [+]
Козуб А.М., Білобородов О.О.
МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ПОШУКУ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ У БАЗІ ДАНИХ Анотація [+]
Якименко Ю.Г., Якименко Ю.Г.
Інформаційні технології проектування
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ЗМІН ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ У БУДІВЛЯХ ТА СПОРУДАХ Анотація [+]
Запорожець О.І., Клапченко В.І., Левченко Л.О., Панова О.В.
МОДЕЛЬ ПРОТОТИПА ПРОЕКТА МИНИ-ГОСТИНИЦЫ Анотація [+]
Левыкин В.М., Дэвон В.В.
НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ПРИВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ ДО МЕРЕЖ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ Анотація [+]
Полтораченко Н.І.
Інформатизація вищої освіти
СПОСОБИ ПОШУКУ НЕТОЧНИХ ДУБЛІКАТІВ ЗОБРАЖЕНЬ В НАУКОВИХ РОБОТАХ Анотація [+]
Білощицький А.О., Діхтяренко О.В., Палій С.В.
Технології управління розвитком
КОНЦЕПЦИЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА Анотація [+]
Попов В.М., Чуб И.А., Новожилова М.В.
Управління технологічними процесами
АДАПТИВНИЙ ПРОЦЕС ВИБОРУ АЛГОРИТМІВ АРХІВАЦІЇ ГЕТЕРОГЕННИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ДЕЛЬФІ Анотація [+]
Бойко С.В., Трегубенко І.Б.