Управління розвитком складних систем, 2020, 42
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
ОЦІНКА БЮДЖЕТУ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ТА ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ ПРОЄКТІВ (ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА) Анотація [+]
Азарова І.Б., Васютинська Л.А.
ФОРМУВАННЯ СХЕМИ ТА ВИБІР МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЄКТУ РОЗРОБЛЕННЯ WEB-ПОРТАЛУ ДОКУМЕНТООБІГУ КП «НВК «ІСКРА» Анотація [+]
Доненко В.І., Бондаренко В.В., Татаренко Є.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ КОМПАНІЄЮ (НА ПРИКЛАДІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ) Анотація [+]
Павлова Н.Л., Онищенко С.П.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ СТВОРЕННЯ ПРОЄКТНИХ ОФІСІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація [+]
Тимченко Д.О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
PROBLEM OF SMART CITY INDIVIDUAL COMPONENTS FORMING Анотація [+]
Desiatko Alona
ОЦІНКА ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДАЧ В БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ СІТОК ПЕТРІ Анотація [+]
Зайцев В.Г., Цибаєв Є.І.
ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ І МОВ ПРОГРАМУВАННЯ У ВИСОКОТОЧНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ ЧИСЕЛ З ПЛАВАЮЧОЮ ТОЧКОЮ ВЕЛИКОЇ РОЗРЯДНОСТІ Анотація [+]
Корнага Я.І.
АНАЛІЗ СТАНУ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Криворучко О.В., Сунічук О.М., Швець Д.В., Мінін О.В.
ВИЗНАЧЕННЯ СТИЛЬОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ ТЕКСТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Анотація [+]
Лупей М.І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
VR-TECHNOLOGY AS A MODERN ARCHITECTURE TOOL Анотація [+]
Tsiutsiura S., Bebeshko B., Khorolska K.
ФОРМУВАННЯ ДИСКРЕТНОГО КАРКАСА ЗРІВНОВАЖЕНОЇ НЕРЕГУЛЯРНОЇ СІТКИ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ Анотація [+]
Ботвіновська С.І., Ковальов С.М.
ОЦІНКА ТЕПЛОВТРАТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЖК «АРТ-КВАРТАЛ СПІВОЧЕ» Анотація [+]
Гетун Г.В., Кошева В.О., Гамоцький Р.О., Гончаренко А.В.
КЛАСТЕРНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ МЕТАДАНИХ БАГАТОВИМІРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ Анотація [+]
Гончаренко Т.А.
ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ Анотація [+]
Ковалев С.Н., Мостовенко А.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРО-НЕЧІТКОЇ МЕРЕЖІ ТАКАГИ – СУГЕНО – КАНГА ДО ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Командиров, О.В., Куліков, П.М., Плоский В.О., Єременко Б.М.
АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ ДО ЗАДАЧІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА ТЕХНІЧНИЙ СТАН ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Пасько Р.М., Азнаурян І.О., Теренчук С.А.
ДЕЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО БУДІВЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація [+]
Регіда О.В., Терещук М.О.
ДІАГНОСТУВАННЯ МЕРЕЖ ТА ПРОТИДІЯ МЕРЕЖЕВИМ ЗАГРОЗАМ Анотація [+]
Терентьєв О.О., Доля О.В., Лященко Т.О., Кузьмінський О.В.
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ КОМФОРТНОСТІ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ Анотація [+]
Цюцюра М.І., Єрукаєв А.В., Костишина Н.В., Маляр В.А.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ Анотація [+]
Бойко Є.Г., Забродська О.О., Куценко М.М.
ЗАДАЧА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРЕДМЕТНИХ НАУКОВИХ ПРОСТОРІВ Анотація [+]
Кучанський О.Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація [+]
Бєлєнкова О. Ю.
СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Ваколюк А. С.
ЗМІНА ЗМІСТУ ІЄРАРХІЇ ЗАВДАНЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПОЛІ ТРАНСФОРМАЦІЙ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Дружиніна І. В.
ДІАГНОСТИКА СТАНУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: БАЗОВІ ІМПЕРАТИВИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація [+]
Куліков О. П.
ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИКОНАВЦІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ: ВІД ЗМІСТОВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧІ ДО ПРИКЛАДНИХ АЛГОРИТМІВ Анотація [+]
Михайлова Ю. В.
ЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ НА ҐРУНТІ БІОСФЕРОСУМІСНОСТІ Анотація [+]
Предун К. М., Чернишев Д. О., Дружинін М. А., Малихін М. О.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ВИКОРИСТАННЯ КВАДРОКОПТЕРА ПРИ АНАЛІЗІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ Анотація [+]
Катушков В.О., Радченко С.Б.