Управління розвитком складних систем, 2010 (Випуск 4)
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕСУРСНЫХ ПОТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Анотація [+]
Е.Ю.Антипенко., Д.О.Приходько., И.В.Доненко., Ю.А.Чуприна., А.А.Бобраков
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИИ СОВЕРШЕНСТВА В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
С.Д.Бушуев., Р.Ф.Ярошенко., Н.П.Ярошенко
МЕТОДОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ  УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
О.В.Єгорченков
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ КОМПАНІЇ В ПРОЕКТАХ Анотація [+]
Н.Ю.Тесля
ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЩОЇ ПРАКТИКИ ДЕЯКИХ ВИСОКОРОЗВИНЕНИХ КРАЇН В УПРАВЛІННІ ПРОГРАМАМИ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ Анотація [+]
С.В.Цюцюра., М.І.Цюцюра., Д.А.Харитонов
Інформаційні технології управління
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ НЕСИЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
С.В.Білощицька., М.М.Олексієнко., О.М.Курілко., Ю.О.Остапчук
ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА Анотація [+]
Г.А.Гайна 
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАСПОРТІВ ТЕРИТОРІЙ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ Анотація [+]
І.М.Доманецька., О.В.Хроленко
СИСТЕМА ЕКСПЕРТИЗИ ЕФЕКТИВНОСТІ  ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА СТАДІЇ ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ Анотація [+]
К.В.Ізмайлова., О.В.Ізмайлова
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація [+]
В.Б.Задоров., В.Т.Шпирний., І.В.Дерев’янко., Д.В.Гріненко
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА Анотація [+]
Е.В.Федусенко., А.А.Федусенко
Інформаційні технології проектування
МОДЕЛЬ РОЗШИРЮВАНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА Анотація [+]
Є.В.Бородавка
ПЕРЕВАГИ АДАПТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ САПР ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДАЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ У МАШИНОБУДУВАННІ Анотація [+]
Д.Л.Кобець
ФОРМИРОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ТЕКУЩИХ И БУДУЩИХ СОБЫТИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ В САПР ГСРП Анотація [+]
Д.О. Горда
Інформатизація вищої освіти
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ Анотація [+]
Ю.М.Тесля., А.О.Білощицький., Є.Ю.Катаєва., І.В.Меркушева
Інформаційні технології в економіці
СТРАТЕГІЯ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ПОДІБНОГО ДО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА ПОВОДЖЕННЯМ Анотація [+]
Ю.І.Мінаєва
Інформаційні технології в енергетиці
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АПК Анотація [+]
М.С.Дорош., І.В.Калінько., Д.М.Ітченко
Технології управління розвитком
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ INTERNET-СЕРВЕРОВ Анотація [+]
Л.А.Терейковская
РОЗПІЗНАВАННЯ СКРИПТОВИХ ВІРУСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ З РАДІАЛЬНИМИ БАЗИСНИМИ ФУНКЦІЯМИ Анотація [+]
І.А.Терейковський
ПОРІВНЯННЯ МАТЕМАТИЧНИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ З ОРТОГОНАЛЬНИМ ЧАСТОТНИМ РОЗДІЛЕННЯМ Анотація [+]
В.Ю.Соколов
Управління технологічними процесами
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕДУР ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ Анотація [+]
О.В.Россошанская., О.В.Бирюков