Управління розвитком складних систем, 2020, 44
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТІВ ІТ-АУДИТУ І СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ НИМИ Анотація [+]
Альба В. О., Бєлова О. І., Савіна О. Ю.
ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ Анотація [+]
Данченко О. Б., Бедрій Д. І., Семко О. В.
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТА ПРОДУКТИ ПРОЄКТУ ЕКОЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація [+]
Ковтун Т. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИКОНАННЯ АРТ-ПРОЄКТУ Анотація [+]
Рибалко І. В., Чаюн Н. С., Бєлова О. І.
АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ПРОЄКТІВ БЕЗПЕКИ Анотація [+]
Хрутьба В. О., Нікітченко Ю. С., Лисак Р. С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ Анотація [+]
Катаєва Є. Ю, Одокієнко С. М., Люта М. В., Савченко Я. С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
THE PARAMETRIC OSCILLATIONS OF ROTATING ELASTIC RODS UNDER THE ACTION OF THE PERIODIC AXIAL FORCES Анотація [+]
Lizunov Petro, Nedin Valentyn
КІЛЬКІСНИЙ МЕТОД ПІДРАХУНКУ ПОВТОРЕНЬ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ЗА ВИХІДНИМ СИГНАЛОМ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ Анотація [+]
Бройде Ю. І.
ІНСТРУМЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИХОВАНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ Анотація [+]
Гончаренко Т. А., Міхайленко В. М.
ПОЛЕ ЗАДАЧ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Горда О. В.
ПРОЄКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВЕРНОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ АДАПТИВНОГО МОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація [+]
Костюк М. А.
АРХИТЕКТУРА НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗАТОРА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЛУШАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ Анотація [+]
Терейковская Л. А.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
MODELS AND METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR CREATING A COMPUTER CREATIVITY PRODUCT Анотація [+]
Tsiutsiura Mykola, Yerukaiev Andrii, Prystailo Mykola, Kuleba Mykola
РОЗРОБКА КОНЦЕНТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація [+]
Тесля Ю. М., Заспа Г. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНОМЕТОДИЧНИЙ КОНЦЕПТ ВАРТІСНОГО ІНЖИНІРИНГУ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Бінд В. Є., Гижко А. П., Болебрух О. С., Петруха Н. М., Ваколюк А. С., Малашкін М. А.
ЕКОНОМІКО-АНАЛІТИЧНІ НОВАЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВНИЦТВА В ПРОЄКТАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА Анотація [+]
Григоренко В. В., Рижаков Д. А., Малихіна О. М., Кушнір І. І., Федорова Я. Ю., Сотніков Д. А.
СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація [+]
Гришкевич О. М., Рижакова Г. М.
КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Ревунов О. М., Максим’юк Ю. С., Петренко Г. С., Петруха С. В., Гаврилюк В. Я., Сотнікова І. М.
ОГЛЯД МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДПП ЗАДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ Анотація [+]
Тормосов Р. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ Анотація [+]
Максимов А. С., Галінський О. М.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
THE USE OF DATA WAREHOUSES ON THE EXAMPLE OF THE APPLICATION PROCESSING SYSTEM IN GOVERNMENT AGENCIES Анотація [+]
Chernyshev Denys, Tsiutsiura Svitlana, Lyashchenko Tamara, Luzina Yuliia, Borodynia Vitalii
ФРАКТАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ ПРОЦЕСІВ У МОЛЕКУЛЯРНИХ СИСТЕМАХ Анотація [+]
Клапченко В. І., Краснянський Г. Ю., Кузнецова І. О., Закревська А. О.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
MATHEMATICAL MODELING OF HYBRID VEHICLE’S RECUPERATION BRAKING MODE Анотація [+]
Na Liu