Управління розвитком складних систем, 2010 (Випуск 2)
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ Анотація [+]
 Е.Ю.Антипенко., И.В.Доненко., В.О.Поколенко., Ю.А.Чуприна., Д.О.Приходько
МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА МОДЕЛЯХ КЛАСУ «РУШІЙНІ СИЛИ – ОПІР» Анотація [+]
С.Д.Бушуєв., Р.Ф.Ярошенко
УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ. ОТ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
В.В.Мединцов
Інформаційні технології управління
ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Анотація [+]
Г.А.Гайна., Н.С.Золотова
СРАВНЕНИЕ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ЗНАНИЕ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ Анотація [+]
В.В. Демченко., Д.А. Шевченко
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДО ПЛАНУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація [+]
В.Б.Задоров., Е.В.Федусенко., А.О.Федусенко
ОПЕРАЦИИ НАД СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В РЕФЛЕКТОРНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ Анотація [+]
Ю.Н.Тесля., П.В.Каюк., М.Л.Чернова
МЕХАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ РАСПИСАНИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ КАК ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТОЧЕЧНЫХ МАСС Анотація [+]
А.В.Хроленко., И.Н.Доманецкая
Інформаційні технології проектування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ У БУДІВНИЦТВІ», КИЇВ МЕТОДИ ОЦІНКИ КОРЕКТНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ САПР БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Анотація [+]
Є.В.Бородавка., С.Л.Печенов
ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЗАДАЧІ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ Анотація [+]
Н.І.Полтораченко
Інформатизація вищої освіти
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ І МОНІТОРИНГУ ОБСЯГІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ III-IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ Анотація [+]
П.П. Лізунов., А.О. Білощицький., С.В. Білощицька., Т.О. Лященко
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО, МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТОЧНИМ НАУКАМ Анотація [+]
В.М.Міхайленко., І.О.Горда
Інформаційні технології в енергетиці
ПОБУДОВА СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ Анотація [+]
Є.Ю.Сахно., І.В.Калінько., М.В.Двоєглазова
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕІНЖИНІРИНГУ ЕНЕРГОМІСТКИХ ГАЛУЗЕЙ Анотація [+]
С.В.Цюцюра., М.І.Цюцюра., О.В.Криворучко
ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
С.В. Цюцюра., В.О. Аніщенко., Н.В. Ткаленко
Управління технологічними процесами
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Анотація [+]
С.В.Иносов
КОНЦЕПЦІЯ ГІБРИДНОГО ТЯГОВОГО ПРИВОДУ ДЛЯ АВТОНОМНОГО  ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ Анотація [+]
В.М.Скіданов Т.О.Забава