Управління розвитком складних систем, 2015, номер 23
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
GENDER MAINSTREAMING AS A FACTOR OF PROJECT MANAGEMENT MATURITY Анотація [+]
Фесенко Т.Г.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТІВ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Азарова І.Б.
ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Анотація [+]
Ачкасов І.А.
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВІ КОНВЕРГЕНЦІЇ Анотація [+]
Бушуєв С.Д., Дорош М.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТОРУ Анотація [+]
Веренич О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Деделюк К.Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС БЕЗПЕКО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Зачко О.Б.
ЗАДАЧИ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ Анотація [+]
Колесников А.Е.
ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПРОЕКТІВ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація [+]
Лук'янов Д.В., Колеснікова К.В., Дмитренко К.М.
МОДЕЛЬ АДАПТАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ ДО ЗМІНИ ЗОВНІШНІХ УМОВ Анотація [+]
Молоканова В.М.
МОНІТОРИНГ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ПРОГРАМАМИ Анотація [+]
Павліха Н.В., Кицюк І.В., Омельчук А.О.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТРОФОРМАЦІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В УПРАВЛІННІ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ Анотація [+]
Панченко В.В.
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Петренко В.О., Мазов М.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОЕКТНООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РЕМОНТІВ СКЛАДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Анотація [+]
Попов С.О., Попрожук О.О.
ТОПОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 112 В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Анотація [+]
Рак Ю.П., Кобилкін Д.С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО СКЛАДАННЯ ДІЄТ Анотація [+]
Кондрук Н.Е.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ Анотація [+]
Кучанський О.Ю., Мазурак В.В.
РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Пурський О.І., Демченко Р.С., Соловей А.Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ЦВЕТОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕФЕКТА ТИПА "ТРЕЩИНА" Анотація [+]
Горда Е.В.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСЕЙСМІЧНИХ КОЛИВАНЬ Анотація [+]
Терентьєв О.О., Шабала Є.Є., Малина Б.С.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ИНФОРМАЦИЯ КАК РЕСУРС АВТОМАТИЗАЦИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ Анотація [+]
Горда И.А.
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНКИ НАУКОМЕТРИЧНИХ СУБ’ЄКТІВ Анотація [+]
Миронов О.В., Білощицький А.О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТАЦІОНАРНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ ПОЛІВ НА АЕРОІОННИЙ СКЛАД ПОВІТРЯ ТА МІКРОКЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ У БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ Анотація [+]
Левченко Л.О.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ОНТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація [+]
Патракеєв І.М.
РАЦІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЯКІСТЬ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ РЕІНЖИНІРИНГУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Савенко В.І., Клюєва В.В., Аднан Абделхамід Халіл Абу Сал, Кіт В.П., Савенко С.С.