Управління розвитком складних систем, 2010 (Випуск 3)
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Анотація [+]
С.Д.Бушуев., Р.Ф.Ярошенко
ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ НАДЕЖНОСТИ ПРОЕКТА Анотація [+]
В.И.Доненко., Е.Ю.Антипенко., А.А.Бобраков., Ю.А.Чуприна., И.В.Доненко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОНОВЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИРІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Анотація [+]
В.І.Доненко., В.М.Погорельцев., Д.О.Приходько
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОММУНИКАТИВНО-РАСПРЕДЕЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
П.В.Каюк., И.В.Меркушева., Н.Ю.Тесля
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ НА РІВНІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Анотація [+]
О.В.Криворучко., Д.А.Харитонов., М.І.Цюцюра
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Ю.Н.Тесля., С.В.Иносов., А.Г.Тиминский., А.В.Егорченков
ЕФЕКТИВНІ МОДЕЛІ БЮДЖЕТУВАННЯ ПРОЕКТНО-КЕРОВАНИХ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Л.С.Чернова
Інформаційні технології управління
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАДАЧАМИ  МІСТОБУДУВАННЯ       Анотація [+]
Г.А.Гайна 
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ РІШЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ У БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
В.Ф.Горгураки., О.В.Ізмайлова
ДО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ДЕЯКИХ ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИХ ПОНЯТЬ  З МЕТОЮ ІНТЕГРАЦІЇ ОНТОЛОГІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ  ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
В.Б.Задоров
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА МЕТОДАМИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ Анотація [+]
Е.В.Федусенко., А.А.Федусенко
Інформаційні технології проектування
АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ САПР Анотація [+]
Є.В.Бородавка
ЛОКАЛІЗАЦІЯ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА» НА РЕШІТЧАСТИХ,  ФРАКТАЛЬНИХ ТА ОРНАМЕНТАЛЬНИХ 2-D СТРУКТУРАХ                              Анотація [+]
О.В.Горда
ЗАДАЧА ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ  ТА НЕЧІТКІ МНОЖИНИ Анотація [+]
Н.І.Полтораченко
Сучасний розвиток CAE систем для проектування механічного обладнання Анотація [+]
В.Б.Яковенко., Н.Н.Забродский
Інформатизація вищої освіти
УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
А.О.Білощицький., П.П.Лізунов., Р.В.Лісневський., Т.О.Лященко
ІНТЕГРОВАНЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Анотація [+]
Ю.М.Тесля., С.В.Білощицька., Д.М. Безмогоричний., В.Ю.Синиця
Інформаційні технології в енергетиці
ВИЗНАЧЕННЯ СЦЕНАРІЇВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  ПРИ ОБ’ЄДНАННІ ДВОХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
М.В.Двоєглазова
Технології управління розвитком
МЕТОД ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ Анотація [+]
Н.С.Бушуєва., М.І.Гиба
РАЗРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДИНАМИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ INTERNET-СЕРВЕРОВ Анотація [+]
Л.А.Терейковская
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ З РАДІАЛЬНИМИ БАЗИСНИМИ ФУНКЦІЯМИ В ЗАДАЧАХ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація [+]
І.А.Терейковський
Управління технологічними процесами
МОДЕЛЮВАННЯ КАТАСТРОФІЧНОГО СЦЕНАРІЮ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЗАСОБАМИ ТЕОРІЇ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
С.В.Іносов., В.М.Скіданов., Т.Г.Соболевська., К.В.Сідун
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРІАДНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
В.А.Рач., О.В.Россошанська., О.М.Медведєва