Управління розвитком складних систем, 2021, 46
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
СИТУАЦІЙНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПРОЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація [+]
Бакуліч О. О., Кіс І. Р.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО СЛІДУ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Бушуєва Н. С.
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ З АДАПТАЦІЇ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА КРИТЕРІЯМИ «ЕФЕКТИВНІСТЬ - СВОЄЧАСНІСТЬ» Анотація [+]
Гордєєва І. О.
КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ В ОБЛАСТІ GERT-МЕРЕЖ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТІВ І ПРОГРАМ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ Анотація [+]
Засуха І. П.
МЕТОД ПЛАНУВАННЯ РЕЄСТРУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЄКТІВ АПК З УРАХУВАННЯМ ЇХНІХ РИЗИКІВ ТА МЕНТАЛЬНОСТІ Анотація [+]
Круль К. Я., Данченко О. Б., Денчик О. Р.
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Анотація [+]
Тімінський О. Г., Войтенко О. С., Райчук І. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИХОВАНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У ВІДЕОФАЙЛАХ Анотація [+]
Катаєва Є. Ю., Ребріков А. Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
ПОБУДОВА РОЗВ’ЯЗУВАЛЬНИХ РІВНЯНЬ НАПІВАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗМАТИЧНИХ ТІЛ СКЛАДНОЇ ФОРМИ Анотація [+]
Іванченко Г. М., Максим’юк Ю. В., Козак А. А., Мартинюк І. Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ Анотація [+]
Київська К. І., Лузiнa Ю. В.
ЧИСЕЛЬНЕ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ФОРМ ВИГИНУ ПРУЖНИХ СТЕРЖНІВ ЗНАЧНОЇ ДОВЖИНИ Анотація [+]
Лізунов П. П., Недін В. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ Анотація [+]
Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В., Доля О. В., Серпінська О. І., Лященко М. А.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ІНДИВІДУАЛІЗОВАНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ Анотація [+]
Цюцюра М. І., Кулеба М. Б., Данилишин С. М.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
INFORMATION-ANALYTICAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL-STRUCTURAL REGULATION OF OPERATIONAL ACTIVITY OF ENTERPRISES: ECONOMIC EVALUATION AND CONSTRUCTION OF MANAGEMENT SYSTEMS Анотація [+]
Ryzhakova Galyna, Ivakhnenko Iryna, Chupryna Yurii, Kushnir Ilya, Druzhynina Iryna, Vakolyuk Anatoliy
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНО-ПРИКЛАДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ САНАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація [+]
Орленко І. М., Жалдак Р. Ю., Приходько О. О., Шпаков А. В., Шпакова Г. В., Дегтярева І. В.
ВИБІР ІМПЕРАТИВІВ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Петренко Г. С., Петруха Н. М., Рижакова Г. С., Марчук Т. С., Малихіна О. М., Приходько Д. О.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ СТРУКТУРНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Чернишев Д. О., Рижаков Д. А., Хоменко О. М., Петруха С. В., Кучеренко О. І., Горбач М. В.
ОНОВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Анотація [+]
Чуприна Х. М., Іщенко Т. М., Савчук Т. В., Дикий О. В., Поколенко В. О., Веремєєва Т. І.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
HOW CAN TOYOTA MOTOR CORPORATION ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT Анотація [+]
Zongyi Wang
SYSTEMATIC APPROACH TO WORK SAFETY MANAGEMENT IN THE WORKPLACE Анотація [+]
Yaremko Zinoviy, Tymoshuk Svitlana , Vashchuk Viktoriya
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
EQUIPMENT TO PREVENT THE SPREAD OF CORONAVIRUS SARS-COV-2. RESEARC OF SEPARATION ELEMENTS Анотація [+]
Chun Xiang Huang, Liling Xia, Ryzhkov Sergiy
MULTIPLE REGRESSION MODELING THE CHEMICAL COMPOSITION EFFECTS ON THE TENSILE STRENGTH OF Ni-BASED SUPERALLOYS Анотація [+]
Nengjun Ben, Tkachenko Igor, Miroshnichenko Victoria, Gavrilova Viktoria, Sapronov Oleksandr
НАСТРОЮВАННЯ ПІД-РЕГУЛЯТОРА ЗА ПЕРЕХІДНОЮ ФУНКЦІЄЮ РОЗІМКНЕНОГО КОНТУРА Анотація [+]
Іносов С. В., Бондарчук О. В. , Ілларионов В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ В ЗАДАЧАХ МАШИННОГО НАВЧАННЯ Анотація [+]
Калініна І. О., Гожий О. П.