Управління розвитком складних систем, 2011 (Випуск 7)
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ КЛАСТЕРІВ Анотація [+]
С.Д.Бушуєв., Б.Ю.Козир
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ: ИНТУИЦИЯ КАК КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ И СРЕДСТВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ Анотація [+]
С.Д.Бушуев., С.И.Неизвестный
ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ Анотація [+]
Н.С.Бушуєва., Р.Ф.Ярошенко., Т.О.Ярошенко,  
ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ПО ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ Анотація [+]
А.С.Ванюшкин
ИНТЕГРАЦИЯ МАТРИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДА КРИТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ В УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ ПОРТФЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ Анотація [+]
Н.Ю.Егорченкова
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ ФОРМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
О.В.Єгорченков
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА ПРИ НЕЧЕТКИХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ Анотація [+]
И.В.Кононенко., К.С.Букреева
Проблеми формування стратегічного портфеля проектів Анотація [+]
В.М.Молоканова
Вибір судна для реалізації проектів ефективних морських перевезень Анотація [+]
І.П.Покотілов., К.В.Кошкін
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА К ФАКТОРАМ РИСКА Анотація [+]
С.Э.Тарасюк
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ КОМПАНІЇ Анотація [+]
Ю.М.Тесля., В.В.Гоц., Х.М.Гоц
Формалізація та аналіз впливів на прийняття рішення експертом при оцінці інвестицій в девелоперські проекти Анотація [+]
Ю.М.Тесля., П.В.Каюк., М.Л.Чернова
Засоби масової інформації - як інструмент громадської участі в інформаційній технології «прозорий бюджет Анотація [+]
С.В.Цюцюра., О.В.Криворучко., М.І.Цюцюра
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЕКТНОЙ СРЕДЕ Анотація [+]
А.В.Шахов., А.В.Шамов
ТУРБУЛЕНТНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ  ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ Анотація [+]
Р.Ф.Ярошенко., Т.А.Ярошенко
Концептуальна модель інтеграції м'яких компонент компетенцій в управлінні проектами Анотація [+]
Ю.В.Яцишин
Інформаційні технології управління
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ Анотація [+]
В.Б.Задоров
ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ В СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Анотація [+]
Р.К.Мурасов., Ю.А.Дзюбенко
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ І КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ Анотація [+]
С.М.Неділько
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПІД  ВПЛИВОМ ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація [+]
М.М.Олексієнко
Інформаційні технології проектування
Класификация архітектурно-будівельних САПР Анотація [+]
Є.В.Бородавка
«Інтервальна» модель задачі параметричної оптимізації при довільній цільової функції Анотація [+]
Н.І.Полтораченко
Інформатизація вищої освіти
СТРУКТУРА МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СРЕДАМИ Анотація [+]
А.А.Белощицкий
Інформаційні технології в економіці
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація [+]
Н.В.Караєва., Л.О.Левченко., Я.М.Трохименко
Управління технологічними процесами
СИНТЕЗ ДИНАМИЧЕСКОГО КОРРЕКТОРА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ Анотація [+]
С.В.Иносов., Т.Г.Соболевская., К.В.Сидун
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Ю.А.Чуприна 
ЦИФРОВИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛІВ Анотація [+]
В.С.Шикалов., Т.Ю.Пристайло