Управління розвитком складних систем, 2019, 37
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
ЗМІНА ПАРАДИГМ В УПРАВЛІННІ ІНФРАСТУКТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ Анотація [+]
Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Козир Б.Ю.
ПОНЯТТЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Войтушенко А.А.
МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Анотація [+]
Денчик О.Р.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОЕКТІВ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ Анотація [+]
Мальцев А.С., Крамський С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН У ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОЕКТАХ Анотація [+]
Хрутьба Ю.С., Морозов В.В., Хрутьба А.С.
МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Анотація [+]
Чернова Л.С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ 4П-СЕРЕДОВИЩА Анотація [+]
Єгорченкова Н.Ю., Єгорченков О.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСИ ОБРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ З ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Ісаєнко Д.В., Бушуєв С.Д.
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА АРСЕНАЛАХ, БАЗАХ, СКЛАДАХ ЗБЕРІГАННЯ БОЄПРИПАСІВ Анотація [+]
Убайдуллаєв Ю.Н., Гаврилюк А.О., Полтораченко Н.І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ДИСКРЕТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ ФОРМОТВОРЕННЯ ДИЗАЙН-ОБ’ЄКТІВ Анотація [+]
Ботвіновська С.І.
СПРОЩЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ОСНОВИ ПРИ ВИКОНАВЧИХ ЗНІМАННЯХ ПАМ’ЯТОК ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ Анотація [+]
Катушков В.О., Сосса Б.Р., Шульц Р.В.
ВПЛИВ ВІДСТАНЕЙ МІЖ ТОЧКАМИ ІНТЕРПОЛЯНТА ТА ЗАДАНИМИ ТОЧКАМИ НА ЙОГО ФОРМУ Анотація [+]
Ковальов С.М., Мостовенко О.В.
ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕЛКОСТРУКТУРНОЙ ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ЛАМПЫ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ Анотація [+]
Манько А.А., Скубак А.Н., Твердохлеб Н.Г., Харлай Л.А.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ Анотація [+]
Микитась М.В., Петриченко А.І., Теренчук С.А.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА УРОВНЕ ТЕНЗОРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ Анотація [+]
Минаева Ю.И., Минаев Ю.Н., Филимонова А.Ю.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
SIMULATION MODELLING OF COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION IN ZHEJIANG EDUCATIONAL MARKET Анотація [+]
Chen Jie
THE PROBLEM OF PARTNERSHIP CHOICES FOR SCIENTIFIC PROJECTS COOPERATION Анотація [+]
Huilin Xu, Andrashko Yurii
MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF FOREIGN UNIVERSITY IN CHINESE FIELD OF EDUCATION Анотація [+]
Li Ming
DEVELOPMENT OF A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR ORGANIZING DISTANCE LEARNING Анотація [+]
Wang Ying Xing
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM MODEL FOR HR-MANAGEMENT IN JOINT EDUCATIONAL PROJECTS Анотація [+]
Zhou Huan
TECHNOLOGIES OF ORGANIZATION OF THE COMMUNICATION PROCESS IN EDUCATIONAL PROJECTS AND PROGRAMS Анотація [+]
Zhu Ting
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯК ОДНА З ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ Анотація [+]
Гонта В.С.
МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЕКТАХ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Анотація [+]
Морозов В.В., Шелест Т.М., Проскурін М.В., Гусак Г.В.
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
KEY FACTORS AND TOOLS OF REGIONAL DEVELOPMENT Анотація [+]
Azarova Irina
DECISION MAKING IN AGRICULTURAL SECTOR IN VIEW OF THE ENVIRONMENT Анотація [+]
Chunmei Ji
DIGITAL IMAGE ANALYSIS TECHNOLOGIES FOR DECISION SUPPORT SYSTEMS IN AGRICULTURAL Анотація [+]
Mingxin Huang, Vatskel Vladimir
PROBLEM OF EVALUATION OF POLLUTION OF THE ENVIRONMENT Анотація [+]
Yuanfang He, Vatskel Igor
DIVERSIFICATION OF ACTIVITY AS A COMPONENT OF ADAPTIVE STRATEGIC MANAGEMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISE Анотація [+]
Yuanyuan Li, Biloshchytska Svitlana
ОБЗОР СРЕДСТВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГЕОМЕТРИИ ЛИЦА Анотація [+]
Михайленко В.М., Терейковская Л.А.
НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ІНДИКАТОРА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація [+]
Патракеєв І.М.
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Цюцюра М.І., Криворучко О.В., Мединська Т.М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ, ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМСТВА В ЦІЛОМУ Анотація [+]
Савенко В.І., Доценко С.І., Клюєва В.В., Пальчик С.П., Терещук М.О.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
МЕТОДИКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОРІВНЯННЯ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ Анотація [+]
Москвітіна А.С., Любарець О.П., Предун К.М.
ДАТЧИКИ СЛАБКИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ І MEMS-КОМУТАТОРИ Анотація [+]
Цінг Жао