Управління розвитком складних систем, 2016, номер 28
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
LIFE LONG PERSPECTIVE IN DEVELOPMENT OF A PROJECT MANAGER Анотація [+]
Mikhieieva Olga
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ Анотація [+]
Азарова И.Б.
МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ СПОСТЕРЕЖНОСТІ Анотація [+]
Ачкасов І.А.
СИСТЕМА КОНТРАКТУ НА УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОГО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Бугров О.В., Бугрова О.О.
ВАРТІСНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ПЛАЗМОХІМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ Анотація [+]
Бурунсуз К.С., Гончарова Н.О.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА Анотація [+]
Бушуев Д.А., Ярошенко Р.Ф.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ КЕРІВНИКА ПРОЕКТУ Анотація [+]
Бушуєв С.Д., Русан Н.І.
АНАЛІЗ СУМІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КОМАНДИ ПРОЕКТУ Анотація [+]
Водолазкіна К.О.
КОНЦЕПЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Єгорченкова Н.Ю., Оберемок Н.В., Хлевна Ю.Л.
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРОГРАММЫ Анотація [+]
Кадыкова И.Н., Ларина С.А., Чумаченко И.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР Анотація [+]
Кошкін К.В., Возний О.М., Нікітін П.В.
МЕТОД ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ РОЛЕВОГО СОСТАВА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ IT-КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ Анотація [+]
Крамскoй С.А.
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ТУРИСТІВ В УКРАЇНІ Анотація [+]
Крап-Спісак Н.П.
БІЗНЕС-МОДЕЛІ В STARTUP-ПРОЕКТАХ Анотація [+]
Крицький Д.М., Погудіна О.К., Болкун Ю.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ МАЛИХ ГРУП НА КОГНІТИВНИХ КАРТАХ ДОВІРИ Анотація [+]
Лазарева М.В.
ІНТЕГРАЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Молоканова В.М.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С НЕЧЕТКО ВЫРАЖЕННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ Анотація [+]
Гайда А.Ю., Фарионова Т.А., Ворона М.В.
ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація [+]
Егорченков А.В.
ПРОЕКТНА І ОПЕРАЦІЙНА ПІДСИСТЕМИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТИ БІАДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
Тесля Ю.М., Тімінський О.Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЗОВНІШНІХ ЗУСИЛЬ НА ФОРМУ ДИСКРЕТНОГО КАРКАСУ ПОВЕРХНІ Анотація [+]
Ковальов С.М., Ботвіновська С.І.
ЗАДАЧА НЕЧІТКОЇ ПРИВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ ДО МЕРЕЖ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ Анотація [+]
Полтораченко Н.І.
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО МОНІТОРИНГУ Анотація [+]
Смілка В.А.
ПОБУДОВА ДІАГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОСНОВНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ Анотація [+]
Терентьєв О.О., Шабала Є.Є., Баліна О.І., Доля О.В.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОДІБНОСТЕЙ СХЕМ ТА ДІАГРАМ В ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТАХ Анотація [+]
Лізунов П.П., Білощицький А.О., Чала Л.Е., Білощицька С.В., Кучанський О.Ю., Удовенко С.Г.
МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВНЗ НА ОСНОВІ ЛОГІКО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ Анотація [+]
Цюцюра М.І., Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра Г.О.