Управління розвитком складних систем, 2017, номер 29
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
ЕНТРОПІЙНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ РІВНЯ СПОСТЕРЕЖУВАНОСТІ СПОЖИВАЧІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ Анотація [+]
Ачкасов І.А.
АНАЛІЗ РИЗИКІВ АРТ-ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Бас Д.В.
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Бугров О.В., Бугрова О.О.
ІНДИКАТОРИ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ КОГНІТИВНОГО ДИСОНАНСУ КЕРІВНИКА ПРОЕКТУ Анотація [+]
Бушуєв Д.А., Русан Н.І.
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОЛЕКТИВУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНУ РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Войтушенко А.А., Бушуєв С.Д.
УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТІВ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ СУДНОБУДУВАННЯ Анотація [+]
Гарбуз С.К.
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМАМИ Анотація [+]
Данченко О.Б., Лепський В.В.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Єгорченков О.В.
«ТРАНСФОРМЕННА» МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Єгорченкова Н.Ю.
АНАЛІЗ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ОФІСУ Анотація [+]
Івко А.В.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦIНКИ РИЗИК-ОРIЄНТОВАНИХ ЗАСОБIВ В УПРАВЛIННI ІННОВАЦІЙНИМИ IT-ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Крамський С.О.
СТРУКТУРА ЗНАНЬ В МЕТА-МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л.
ОФІС ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ: ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ Анотація [+]
Фесенко Т.Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ СУПРОВОДЖЕННЯМ Анотація [+]
Кубявка М.Б., Тесля Ю.М., Кубявка Л.Б.
РОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Нахімі Мохаммад Ясін Мохаммад Хусайн, Новохацька Д.В.
МОДЕЛІ ВЗАЄМОВПЛИВУ ПРОЕКТНОЇ І ОПЕРАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Тімінський О.Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА Анотація [+]
Гончаренко Т.А.
ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНОК ЗНАЧУЩОСТІ КРИТЕРІЇВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ Анотація [+]
Ізмайлова О.В., Пида С.В., Мельник І.М., Красовська К.К.
МЕТОД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЇ Анотація [+]
Смілка В.А.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ Анотація [+]
Міхайленко В.М., Терентьєв О.О., Шабала Є.Є.
ПОБУДОВА СИСТЕМИ НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація [+]
Шабала Є.Є., Полторак О.Б.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОГЛЯД МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація [+]
Андрашко Ю.В., Білощицький А.О., Кучанський О.Ю., Білощицька С.В., Лященко Т.О.
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАРКОВСЬКОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація [+]
Колесніков О.Є.
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ Анотація [+]
Лукьянов Д.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАДАЧ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ІТ-ПРОДУКТУ Анотація [+]
Цюцюра М.І.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
СИСТЕМА ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Зельцер Р.Я., Дубінін Д.В.
ПЕРЕДУМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РЕСТАВРАЦІЇ КАМ'ЯНОЇ КЛАДКИ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ Анотація [+]
Осипов С.О., Осипов О.Ф., Слись О.В.
ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНІМ АРМУВАННЯМ Анотація [+]
Савйовський В.В., Молодід О.С., Малець Н.О.
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СЕРВОПРИВОДІВ НА БАЗІ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ Анотація [+]
Скіданов В.М., Іносов С.В., Самойленко М.І.