Управління розвитком складних систем
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЕНЕРГОЕНТРОПІЙНОЇ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація [+]
Бондар А.В.
AGILE-ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЄКТАМИ, ФАЗАХ ІНІЦІАЦІЇ ТА ПРОЄКТУВАННЯ Анотація [+]
Бушуєв С.Д. , Бушуєв Д.А., Бушуєва В.Б., Бойко О.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ТА ЦІННІСТЮ В ПРОЄКТАХ Анотація [+]
Гусєва Ю.Ю., Чумаченко І.В.
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В ОСВІТНІХ ПРОЄКТАХ Анотація [+]
Мельниченко О.І., Лебідь І.Г., Ткаченко В.А.
МЕТОД ПРОТИРИЗИКОВОГО УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЄКТІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ Анотація [+]
Савіна О.Ю., Севост’янова А.В.
СХЕМИ ЗБИРАННЯ ДАНИХ ДЛЯ МІСТОБУДІВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Анотація [+]
Смілка В.А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
MANAGING INTANGIBLE INFLOWS IN LOGISTICS Анотація [+]
Kryvoruchko Olena, Tsiutsiura Mykola, Desyatko Alyona
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕСТУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ Анотація [+]
Котенко Н.О., Жирова Т.О., Кулеба М.Б.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
МЕТОД БАГАТОАСПЕКТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ БАГАТОВИМІРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОБ'ЄКТІВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ Анотація [+]
Гончаренко Т.А., Міхайленко В.М.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДМНОЖЕСТВА УПОРЯДОЧЕННЫХ ПАР И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ Анотація [+]
Минаева Ю.И., Филимонова О.Ю.
ПОДІЛ ПРОСТОРУ ФІЗИЧНОГО ПОЛЯ НА ЗОНИ ЗА НАЯВНОСТІ ПРЯМОКУТНОГО ЕКРАНА Анотація [+]
Мостовенко О.В.
КОЧЕННЯ ПОВЕРХНІ БІНОРМАЛЕЙ ГВИНТОВОЇ ЛІНІЇ ПО СВОЄМУ ЗГИНАННЮ Анотація [+]
Пилипака С.Ф., Кресан Т.А., Грищенко І.Ю., Бабка В.М.
НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ ПО ГОЛОСУ Анотація [+]
Терейковская Л.А.
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕКОЛОГІЧНИХ БУДІВЕЛЬ Анотація [+]
Терентьєв О.О., Київська К.І., Доля О.В., Бородиня В.В.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація [+]
Ван Їнсін
СКЛАДОВІ АНАЛІЗУ НАУКОВИХ МЕРЕЖ Анотація [+]
Кучанський О.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМ ПРОЄКТОМ Анотація [+]
Лі Мін
НАВЧАЛЬНО-ІГРОВА СИСТЕМА ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛОГІКИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ІНТЕРФЕЙСОМ Анотація [+]
Федусенко О.В., Доманецька І.М., Лященко Т.О, Семенюк Д.Ю.
ПОРІВНЯННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ВЕЙХАЙСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО КОЛЕДЖУ ТА ШАНХАЙСЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація [+]
Чень Цзє
ГАРМОНІЗАЦІЯ КИТАЙСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ СЕРВІСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ Анотація [+]
Чжоу Хуань
ЗАСТОСУВАННЯ ГНУЧКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ (AGILE) ПРИ ПЛАНУВАННІ СПІЛЬНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ Анотація [+]
Чжу Тін
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ Анотація [+]
Гнатченко Д.Д., Гнатченко Т.О., Маляр В.А.
СТРАТЕГІЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Чуприна Х.М., Чуприна Ю.А., Бородавко М.В., Гавріков Д.О.
МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПЕРЕХОДУ ДО БІОСФЕРОСУМІСНОГО БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Шпакова Г.В.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ТОНКОМЕЛЕНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЦЕМЕНТНОГО В’ЯЖУЧОГО Анотація [+]
Краснянський Г.Ю., Клапченко В.І., Азнаурян І.О., Кузнецова І.О.
РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ПОКРАЩЕННЯ МАШИННОГО ЗОРУ Анотація [+]
Цюцюра С.В., Чернишев Д.О., Никодюк Д.В.