Управління розвитком складних систем, 2020, 43
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
ТИПОЛОГІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ Анотація [+]
Азарова І. Б., Вишневська В. М., Яценко О. В.
ВПЛИВ ЕНЕРГОЕНТРОПІЇ ПРОЄКТУ НА СТАН ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація [+]
Бондар А.В.
МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ МЕРЕЖІ УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Трач Р. В.
ОГЛЯД ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В IT-ПРОЄКТАХ У КОНТЕКСТІ СТАНДАРТІВ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація [+]
Грабіна К. В., Шендрик В. В.
ОСНОВНІ РИЗИКИ В РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ХОЛДИНГУ «ДТЕК» Анотація [+]
Доненко В. І., Бондаренко В. В., Циганок С. С.
ЦИКЛІЧНО-ГЕНЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНТЕРМОДАЛЬНОГО ХАБУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Анотація [+]
Крамський С. О., Нікольський В. В.
ДІАГНОСТИКА СТЕЙКХОЛДЕРІВ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ Анотація [+]
Лебідь І. Г., Ткаченко В. А., Хрутьба Ю. С.
УПРАВЛІННЯ ТЕРМІНАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ СТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Анотація [+]
Малаксіано М. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ КОМАНДАМИ ІТ-ПРОЄКТІВ Анотація [+]
Близнюкова І. О., Семко І. Б., Кійко С. Г
МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація [+]
Криворучко О. В., Десятко А. М., Сунічук О. М.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
НОВИЙ ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛА ДИСКОНТУВАННЯ ПРИ КЛАСИФІКУВАННІ ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНИХ КОСМІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація [+]
Альперт С. І.
ІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТЕРИТОРІЇ БУДІВЛІ НА ОСНОВІ BIM Анотація [+]
Гончаренко Т. А.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СФЕРИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Ісаєнко Д. В., Клочко А. А., Ященко О. Ф.
АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В BIM-ТЕХНОЛОГІЯХ Анотація [+]
Київська К. І., Цюцюра С. В., Кулеба М. Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ`ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ НАВАНТАЖЕНЬ І ВПЛИВІВ ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ Анотація [+]
Командиров О. В.
ЧИСЕЛЬНЕ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ СКЛАДНИХ ФОРМ ВИГИНУ СТРИЖНІВ ЗНАЧНОЇ ДОВЖИНИ ПРИ ОБЕРТАННІ Анотація [+]
Недін В. О.
АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОГІРШЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ`ЄКТІВ, ПОБУДОВАНИХ НА ПРОСІДАЮЧИХ ЛЕСОВИХ ҐРУНТАХ Анотація [+]
Пасько Р. М., Теренчук С. А., Агхеззаф Амін
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗА ГОЛОСА СЛУШАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ Анотація [+]
Чернышев Д. О., Михайленко В. М., Терейковская Л. А.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ БАЗИ ДАНИХ WEB-LMS MOODLE Анотація [+]
Доманецька І. М., Федусенко О. В., Кашапова Л. Р.
ЗРІВНОВАЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ Анотація [+]
Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Лященко Т. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
ОНОВЛЕНІ ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УКРАЇНІ Анотація [+]
Гришкевич О. М.
МОДЕРНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ ІНДИКАТОРІВ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ – УЧАСНИКІВ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ Анотація [+]
Дружиніна І. В., Михайлова Ю. В., Дикий О. В., Малихіна О. М
АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
Куліков О.П.
МЕТОДИКА TOTAL COST MANAGEMENT ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Петриченко А. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЄКТАХ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Рижаков Д. А., Ваколюк А. С., Федорова Я. Ю., Ревунов О. М., Гижко А. П
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НА ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ Анотація [+]
Яремко З. М., Писаревська С. В., Фірман В. М