Управління розвитком складних систем, 2017, 31
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
PROBLEMS CONCEPT AND DIFFERENCES BETWEEN PROJECT, PROGRAM AND PORTFOLIO MANAGEMENT Анотація [+]
Piterska Varvara, Kramskiy Sergiy
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ Анотація [+]
Ачкасов И.А.
ОПЕРАТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ЗДОРОВ'ЯМ І БЕЗПЕКОЮ В СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ СТРУКТУРАХ Анотація [+]
Гулевець В.Д.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ВИМОГ У ПРОЕКТІ В MS PROJECT Анотація [+]
Гусєва Ю.Ю., Мартиненко О.С., Чумаченко І.В.
МЕТОД ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРОЕКТУ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНОЇ МОДЕЛІ Анотація [+]
Домбровський М.З.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ В КОМУНІКАЦІЯХ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ І ПІДХОДИ ДО ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ Анотація [+]
Івко А.В.
OLAP-МОДЕЛЬ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ Анотація [+]
Лепський В.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ПЛАЗМОХІМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКІВ Анотація [+]
Рижков С.С., Бурунсуз К.С., Гончарова Н.О.
АНАЛІЗ ПРОЕКТУ ПРОАКТИВНОГО СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА БАЗІ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ Анотація [+]
Тімінський О.Г., Марущак І.О.
ФОРМУВАННЯ СХЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація [+]
Хрутьба В.О., Половко М.В., Лисак Р.С., Спасіченко О.В.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В КОМАНДАХ ІТ-ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Чубенко М.О., Новохацька Д.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
МЕТОДИКИ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Анотація [+]
Криворучко О.В., Рассамакін В.А., Мединська Т.М., Лященко Т.О.
ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ Анотація [+]
Максимова Ю.С.
ТЕНЗОРНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕРВАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ Анотація [+]
Минаев Ю.Н., Минаева Ю.И., Филимонова О.Ю., Филимонов Г.А.
АГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА Анотація [+]
Погудина О.К., Третяк О.В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗЕМНОГО ПОКРИВУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДАНИХ GLOBELAND 30 Анотація [+]
Путренко В.В., Пашинська Н.М.
ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Хлапонін Ю.І., Ізмайлова О.В.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЛОГІСТИКИ В ТОРГІВЛІ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Анотація [+]
Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Десятко А.М., Пашорін В.І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
АНАЛІЗ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХНІ ТЕРИТОРІЇ ПІД ЗАБУДОВУ Анотація [+]
Гончаренко Т.А., Пороховніченко І.А.
ПОБУДОВА СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ НА ПРИКЛАДІ БАЛКИ ПЕРЕКРИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН Анотація [+]
Терентьєв О.О., Шабала Є.Є., Саченко І.О.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АЛЬТЕРНАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ С# ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація [+]
Цюцюра М.І., Жирова Т.О., Котено Н.О.
СТВОРЕННЯ АДАПТИВНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ НА БАЗІ ІНТЕРНЕТ Анотація [+]
Цюцюра М.І., Палагута К.О., Пашорін В.І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
ANALYSIS OF FINANCING SOURCES OF PROJECTS DEVELOPMENT FOR UKRAINIAN ENTERPRISES Анотація [+]
Marchuk Tetyana, Rуzhаkov Dmуtrо, Bondarchuk Natalya
ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Трач Р.В., Рижакова Г.М., Крижановський В.І.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ТЕХНОГЕННОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація [+]
Яремко З.М., Писаревська С.В., Фірман В.М.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВДОСКОНАЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВЛАШТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація [+]
Афанасьєв В.В., Мальований І.В., Радченко О.П., Ярова Ю.О., Чеботарьов В.А.
ДИСКРЕТИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕПЛОВОГО ОБЪЕКТА РЕГУЛИРОВАНИЯ С БОЛЬШИМ ШАГОМ КВАНТОВАНИЯ ВО ВРЕМЕНИ Анотація [+]
Иносов С.В., Бондарчук О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ WAVELET-АНАЛІЗУ ЯК ПРИКЛАДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИЯВУ ТА ПОДОЛАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ПРОЕКТАХ БІОСФЕРОСУМІСНОГО БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Чернишев Д.О.