Управління розвитком складних систем, 2013, номер 16
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
КОНТРАКТИ «ПІД КЛЮЧ» І УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
О.В. Бугров, О.О. Бугрова
DEVELOPMENT OF CHERNOBYL'S POWER PLANT CAPABILITY THROUGH PRISM OF PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY Анотація [+]
Bushuyev S.D., Medintsov V.V.
МАТРИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПАТОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
С.Д. Бушуев, Д.А. Харитонов, Ю.Ф. Ярошенко
ГЕШТАЛЬТ-ПРОАКТИВНА МЕТОДИКА ВЗАЄМОДІЇ З ТУРБУЛЕНТНИМ ОТОЧЕННЯМ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСТ Анотація [+]
Бушуєва Н.С., Берулава Д.З.
МОРФОЛОГІЧНА МАТРИЦЯ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ПРОЕКТУ СОЦІАЛЬНОГО ТИПУ Анотація [+]
Бушуєва Н.С., Філатов А.С.
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПОРТФЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ Анотація [+]
Егорченкова Н.Ю., Лисицин А.Б., Катаев Д.С.
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ: ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКОНУ К.В. КОШКІНА ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Колеснікова К.В.
МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ В ПРОЕКТЕ Анотація [+]
Морозов В.В., Рудницкий С.И.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВАНИИ ШАБЛОНОВ Анотація [+]
Оберемок И.И.
ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ ГЕОПРОСТОРОВИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація [+]
Пелещишин А.М., Корж Р.О., Хміль І.О.
INNOVATIVE DEVELOPMENT AND META PROGRAM MANAGEMENT OF A NEW GENERATION OF MEGA PROJECTS IN THE OIL & GAS AND INFRASTRUCTURE SECTORS Анотація [+]
Tanaka H., Bushuyev S.
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЫПУСКАЮЩЕГО ГАЗОТУРБИННУЮ ТЕХНИКУ Анотація [+]
Чернова Л.С.
КОНЦЕНТРИЧНА МОДЕЛЬ РУХОМОГО КОНТЕКСТУ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ Анотація [+]
Ярошенко Т.О., Ярошенко Н.П.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
МЕТОДИКА ПЕРЕДПРОГНОЗНОГО ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ Анотація [+]
Берзлев О.Ю.
ЗАДАЧІ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ НЕДОВИЗНАЧЕНИХ МОДЕЛЕЙ Анотація [+]
Гриша О.В., Тютюнник С.В.
ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СЦЕНАРІЮ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ОЦІНКИ ЖИТЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ Анотація [+]
Ізмайлова О.В., Красовська Г.В., Красовська К.К.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ Анотація [+]
Коляда А.С., Гогунский В.Д.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація [+]
Кононович В.Г., Копитін Ю.В.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА В ЗАДАЧЕ ВЫБОРА КАНДИДАТА ДЛЯ СТАЖИРОВКИ ЗА РУБЕЖОМ Анотація [+]
Латанская Л.А., Фарионова Т.А., Павленко А.Ю.
ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ МАРКЕТОЛОГІВ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОНЛАЙН-СПІЛЬНОТАХ Анотація [+]
Пелещишин О.П.
РЕФЛЕКТОРНА СИСТЕМА ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ДОВІЛЬНИХ ТЕКСТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ Анотація [+]
Тесля Ю.М., Шабала Є.Є.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
МЕТОДИ РОЗШИРЕННЯ МОДЕЛІ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА НА ОСНОВІ МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПУ Анотація [+]
Бородавка Є.В.
ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Анотація [+]
Глива В.А., Віднічук Т.В., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А.
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЛІ Анотація [+]
Демченко В.В., Чуприна Х.М., Невмержицький О.В.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОПРІОРИТЕТНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАМ Анотація [+]
Зайцев В.Г., Цибаєв Є.І., Погорелов В.В.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
МЕТОДЫ ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СРЕДАМИ Анотація [+]
Белощицкий А.А., Федоренко Н.Д., Белощицкая С.В., Черноморденко А.И.
ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація [+]
Васильєва К.С., Щербина О.А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Маляр М.М., Поліщук В.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
МЕТОДИ ПОБУДОВИ ГЕОЛОГІЧНИХ РОЗРІЗІВ ЗА ДАНИМИ ГЕОРАДАРА Анотація [+]
Глива В.А., Дмитришак М.І., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А. , Филонич О.В.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
МАРКОВСЬКА МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ Анотація [+]
Баліна О.І., Буценко Ю.П., Лабжинський В.А.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА УЩІЛЬНЕНОСТІ НАВКОЛО ОБ’ЄКТА НОВОГО БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Григоровський П.Є., Надточій М.І.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ “АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ДО ЄВРОСТАНДАРТІВ” У ПРАКТИКУ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Лагутін Г.В., Поколенко В.О., Чуприна Ю.А.
ІНТЕГРАЦІЯ ФАКТОРНОГО ТА ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Медяник О.І.
ОБГРУНТУВАННЯ АГРЕГОВАНИХ СТРУКТУР НОВОГО ТИПУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ Анотація [+]
Приходько Д.О., Лилов О.В., Коваль В.Б.
АЛЬТЕРНАТИВНІ АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Рижакова Г.М, Стеценко С.П., Лагутіна З.В.